مدرسه داریوش سطح کلاسهای زبان را از: پیش دبستانی (5-7 سالگی) ، قبل از بلوغ (8-12 سال) تا دوره آموزش نوجوانان (18-13 ساله) و همچنین کلاسهایی برای دانش آموزان بزرگسال (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) ارائه می دهد. .

موضوعات شامل: خواندن ، نوشتن ، گفتگو و فرهنگ فارسی است.

کلاس ها بیشتر در آخر هفته ها برگزار می شود 

Dariush school offer language classes levels from: pre-school (ages 5-7), pre-adolescent (8-12) to adolescent education (age 13-18) as well as classes for adult students (both Iranian and non-Iranian).

Subjects include: reading, writing, conversation, and the Persian culture. 

Classes are offered mostly on Weekends